logo横板.png                               

(招标编号:招标编号:NJJC-2023ZB0445)

  • 更正内容:实质性响应单位不足三家,本项目废标。
  • 其他公告内容
  • 监督部门本招标项目的监督部门为/
  • 联系方式

招标人:江苏省中国科学院植物研究所

地址:南京市玄武区前湖后村1

联系人:姚成

电话:025-84347018

电子邮件:/

招标代理机构:南京江城工程项目管理有限公司

地址:南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼129楼(高区3号电梯厅进入)

联系人:汪工

电话:025-58835827-8015

电子邮件:/