logo横板.png                               

  深秋时节,南京中山植物园中,湖水清澈,波光粼粼,乌桕树也点染出最美丽的“油画”色彩!

  在月牙堤畔,乌桕堤上的树叶已经五彩斑斓,红的、黄的、绿的、棕的……各种颜色交织在一起,倒映在湖水中,远远望去,像油画一样梦幻迷人。(沙芳如 报道员:刘伟)