logo横板.png                               

编号: ANJ240103-01SG

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,江苏省中国科学院植物研究所江苏省中国科学院植物研究所植物专类园及科普场馆维护项目后勤服务中心维修改造工程评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公告如下:

     中标人名称: 南京星葵建设有限公司

     中 标 价: 686.095502(万元)

     中 标 工 期: 210()

     招标人定标原因及依据:

     项目经理黄丽华

                                                          

     中标公告开始时间:2024/6/14